ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 371
Ημερομηνία εγγραφής : 6/5/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 18    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421030440    Κινητό τηλ. : 6985013145
Δεύτερο ιατρείο :   
 

Προβολή ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by