ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 448
Ημερομηνία εγγραφής : 18/1/2022
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. :    Πόλη :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6974649020
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :jkelesakos@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by