ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 363
Ημερομηνία εγγραφής : 22/2/2022
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΤΟΠΑΛΗ 56    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6909870699
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :Gianousa@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by