ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 232
Ημερομηνία εγγραφής : 9/1/1998
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034604    Κινητό τηλ. : 6970402242
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :syrrost@yahoo.gr
 

Προβολή ΣΥΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by