ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΑΠΙΑ ΝΤΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 98
Ημερομηνία εγγραφής : 19/7/1979
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ    Τ.Κ. : 38222   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ntapia@hotmail.gr
 

Προβολή ΤΑΠΙΑ ΝΤΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by