ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 214
Ημερομηνία εγγραφής : 9/5/1995
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 150    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421022245    Κινητό τηλ. : 6973555482
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :tzortzisant@yahoo.gr
 

Προβολή ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by