ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 277
Ημερομηνία εγγραφής : 31/10/2003
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29 - ΕΡΜΟΥ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421027347    Κινητό τηλ. : 6972967998
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΤΣΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by