ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 222
Ημερομηνία εγγραφής : 7/5/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΚΟΠΕΛΟΣ    Τ.Κ. : 37003   Πόλη :ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2424022208    Κινητό τηλ. : 6946038828
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :giorgostsarp@yahoo.gr
 

Προβολή ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by