ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 332
Ημερομηνία εγγραφής : 11/10/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΑΛΛΙΑΣ 13    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034218    Κινητό τηλ. : 6973210669
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ianis.tsiantos@gmail.com
 

Προβολή ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by