ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 282
Ημερομηνία εγγραφής : 5/7/2004
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΡΑΗ 75-ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421036877    Κινητό τηλ. : 6972700689
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :vivifilippou@libero.it
 

Προβολή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by