ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΦΚΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 226
Ημερομηνία εγγραφής : 5/8/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 78    Τ.Κ. : 37300   Πόλη :ΑΓΡΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2428091975    Κινητό τηλ. : 6999970700
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :arisfk@hol.gr
 

Προβολή ΦΚΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by