ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 217
Ημερομηνία εγγραφής : 5/9/1995
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠΥΡΙΔΗ 5    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421022121    Κινητό τηλ. : 6946417724
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :mitsikos@gmail.com
 

Προβολή ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by