ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΑΝΤΖΗΘΑΝΟΥ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 210
Ημερομηνία εγγραφής : 28/4/1994
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 83    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421028850    Κινητό τηλ. : 6975791881
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :aglaiaxk@otenet.gr
 

Προβολή ΧΑΝΤΖΗΘΑΝΟΥ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by