ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 281
Ημερομηνία εγγραφής : 4/4/2004
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 30    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031641    Κινητό τηλ. : 6937119001
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by