ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 118
Ημερομηνία εγγραφής : 16/2/2000
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 52    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421021421    Κινητό τηλ. : 6974930172
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :konstantinos.chatzis@gmail.com
 

Προβολή ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by