ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 141
Ημερομηνία εγγραφής : 3/12/1984
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 53    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421032760    Κινητό τηλ. : 6974205204
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :michatzdds@gmail.com
 

Προβολή ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by