ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 317
Ημερομηνία εγγραφής : 13/4/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421022074    Κινητό τηλ. : 6976739672
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nhstomatolog@yahoo.gr
 

Προβολή ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by