ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ-ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 175
Ημερομηνία εγγραφής : 11/3/1988
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. : 37001   Πόλη :ΖΑΓΟΡΑ
Τηλ. ιατρείου : 2426023000    Κινητό τηλ. : 6973712827
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΒΛΑΧΟΥ-ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by