ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 351
Ημερομηνία εγγραφής : 5/2/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 38    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421030623    Κινητό τηλ. : 6947139995
Δεύτερο ιατρείο : ΚΑΝΑΛΙΑ  
Web site :    e-mail :actinobacilluscommitans@gmail.com
 

Προβολή ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by