ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 372
Ημερομηνία εγγραφής : 17/6/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΑΛΛΙΑΣ 10    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034023    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :areti.volioti@gmail.com
 

Προβολή ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by