ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 361
Ημερομηνία εγγραφής : 18/6/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ    Τ.Κ. : 37300   Πόλη :ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2428094934    Κινητό τηλ. : 6973540296
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by