ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 181
Ημερομηνία εγγραφής : 1/12/1988
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 147    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421048551    Κινητό τηλ. : 6980346016
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by