ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 345
Ημερομηνία εγγραφής : 28/9/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 41    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421020441    Κινητό τηλ. : 6944820143
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :voulgari.eleni@yahoo.gr
 

Προβολή ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by