ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 288
Ημερομηνία εγγραφής : 20/8/2004
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΩΛΚΟΥ 46    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421036640    Κινητό τηλ. : 6944537960
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :sissygaki@gmail.com
 

Προβολή ΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by