ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 326
Ημερομηνία εγγραφής : 31/8/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 9    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421023358    Κινητό τηλ. : 6940773050
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :labros77@yahoo.gr
 

Προβολή ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by