ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 245
Ημερομηνία εγγραφής : 14/4/2000
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 31    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421024009    Κινητό τηλ. : 6937269369
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :sgiasla@otenet.gr
 

Προβολή ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by