ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 227
Ημερομηνία εγγραφής : 14/8/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ    Τ.Κ. : 37500   Πόλη :ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Τηλ. ιατρείου : 2425024124    Κινητό τηλ. : 6937084900
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΓΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by