ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 367
Ημερομηνία εγγραφής : 23/1/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝ.ΓΑΖΗ 130    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421301084    Κινητό τηλ. : 6978168418
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :geogikas.dental@gmail.com
 

Προβολή ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by