ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 319
Ημερομηνία εγγραφής : 28/4/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 3    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422024422    Κινητό τηλ. : 6932972629
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :kon_agrafiotis@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by