ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 316
Ημερομηνία εγγραφής : 16/3/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΚΟΠΕΛΟΣ    Τ.Κ. :    Πόλη :ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2424024880    Κινητό τηλ. : 6974472787
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by