ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 307
Ημερομηνία εγγραφής : 20/10/2005
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΙΜΗΝΙ    Τ.Κ. : 37500   Πόλη :ΔΙΜΗΝΙ
Τηλ. ιατρείου : 2421065400    Κινητό τηλ. : 6976998087
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by