ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 341
Ημερομηνία εγγραφής : 24/5/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΩΛΚΟΥ 46    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421022100    Κινητό τηλ. : 6983505540
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nidktiniatros@hotmail.com
 

Προβολή ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by