ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 218
Ημερομηνία εγγραφής : 4/1/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 98    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421033246    Κινητό τηλ. : 6944681012
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :otqvis@cyta.gr
 

Προβολή ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by