ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΔΕΠΟΥΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 168
Ημερομηνία εγγραφής : 19/5/1987
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 48 Α    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421058472    Κινητό τηλ. : 6973446384
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :aik9dep@yahoo.gr
 

Προβολή ΔΕΠΟΥΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by