ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 276
Ημερομηνία εγγραφής : 1/10/2003
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 28-ΤΟΠΑΛΗ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421039444    Κινητό τηλ. : 6978113046
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :adosopoulou@gmail.com
 

Προβολή ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by