ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 237
Ημερομηνία εγγραφής : 10/7/1998
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421036575    Κινητό τηλ. : 6977351712
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :szafirakos@yahoo.com
 

Προβολή ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by