ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 146
Ημερομηνία εγγραφής : 28/2/1985
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12    Τ.Κ. : 38222   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421053736    Κινητό τηλ. : 6976679886
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by