ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 275
Ημερομηνία εγγραφής : 25/7/2003
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 1    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421039839    Κινητό τηλ. : 6932678155
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by