ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 102
Ημερομηνία εγγραφής : 20/12/1979
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 129    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421072098    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by