ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 353
Ημερομηνία εγγραφής : 31/8/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ    Τ.Κ. : 38448   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6974660513
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :geomiat@gmail.com
 

Προβολή ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by