ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 355
Ημερομηνία εγγραφής : 27/3/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΩΛΚΟΥ 60    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421072997    Κινητό τηλ. : 6973508939
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :efikakoulidou@gmail.com
 

Προβολή ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by