ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 342
Ημερομηνία εγγραφής : 20/6/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΟΓΛ 6    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421024444    Κινητό τηλ. : 6947602347
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :akalorizou@hotmail.com
 

Προβολή ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by