ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 337
Ημερομηνία εγγραφής : 8/1/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3    Τ.Κ. : 37500   Πόλη :ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Τηλ. ιατρείου : 2425022040    Κινητό τηλ. : 6972688277
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by