ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 253
Ημερομηνία εγγραφής : 6/2/2001
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 13-ΓΑΛΛΙΑΣ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421032632    Κινητό τηλ. : 6977612801
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :joankape@yahoo.com
 

Προβολή ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by