ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 358
Ημερομηνία εγγραφής : 26/5/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ    Τ.Κ. : 37006   Πόλη :ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
Τηλ. ιατρείου : 2423055454    Κινητό τηλ. : 6977736890
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :info@odontas.eu
 

Προβολή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by