ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΦΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 126
Ημερομηνία εγγραφής : 8/12/1982
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΩΛΚΟΥ 13-ΕΡΜΟΥ    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421023843    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΦΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by