ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 176
Ημερομηνία εγγραφής : 11/3/1988
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠΥΡΙΔΗ 89-ΓΑΛΛΙΑΣ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421029501    Κινητό τηλ. : 6948822818
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :dimkaslas@hotmail.com
 

Προβολή ΚΑΣΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by