ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 310
Ημερομηνία εγγραφής : 3/1/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 13    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421023801    Κινητό τηλ. : 6948162424
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :dkas@windowslive.com
 

Προβολή ΚΑΣΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by