ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 336
Ημερομηνία εγγραφής : 23/11/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΡΑΗ 30    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034405    Κινητό τηλ. : 6947306563
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :katsikadamou@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by