ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Για τα μέλη - Χρήσιμα έντυπα


Χρήσιμα έντυπα
228 - ΕΟΟ Έντυπο συναίνεσης οδοντιατρικής θεραπείας
ΕΟΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ
ΕΟΟ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ -ΝΕΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΠΛΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Μ. ΓΙΑ Ο.Ε Ε.Ε. Ε.Π.Ε.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΜ ΓΙΑ Α.Ε
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ιπποκράτειος όρκος
Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Έντυπο εξέτασης παιδιών
Έντυπο οδοντιατρικής γνωμάτευσης
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΤΑΑ)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης
Ιστορικό Ασθενούς
Υπεύθυνη Δήλωση Αδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
Δικαιολογητικά για Αδεια Λειτουργίας Ιδιωτικού Οδοντιατρείου
Δικαιούχοι Οδοντιατρείου
Σχέδιο Οδοντιατρείου
Αίτηση Οδοντιατρικού Ακτινολογικού Εργαστηρίου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by